Priser

Hvad koster det at få hjælp til en opgave? 

Jeg tager 495 kr. per time inklusive moms, svarende til 396 kr. eksklusive moms. Ved forespørgsel på priser af private, er prisen altid inklusiv moms.

Husk servicefradraget gælder stadig

Læs mere på SKAT’s hjemmeside. Håndværkerfradraget er afskaffet, men udgifter til eks. havearbejde kan stadig til dels fratrækkes på selvangivelsen. Se evt. en kort beskrivelse på min forside.

Der ud over er der et mindre tillæg for bil, som er mit rullende værksted, samt for brug af maskiner og evt. brændstof dertil. Tillægget er desuden for sliddet på maskinerne ifm. den specifikke opgave. De maskiner jeg har og anvender til en specifik opgave, gør omvendt at opgaven kan blive udført væsentligt hurtigere, end ved håndkraft.

Hvad koster det, hvis der gøres brug af større maskiner? 

Jeg viderefakturerer  evt. leje af større maskiner, så det kommer an på hvilken slags maskine der er brug for.

Som erhvervsdrivende betaler jeg på genbrugspladsen et gebyr for at komme af med affald. Dette viderefakturerer jeg ligeledes. 

Ring gerne og få et estimat på hvad en given opgave kan koste.

 

Hvad koster det? Plantning vha. jordbor

 – eller se mere om hvem jeg er her