Beskæring af buske og træer

Beskæring af buske og træer stynede popler langs vejen

Beskæring af buske og træer i haven

Beskæring er en måde at forme haven på, helt bogstaveligt og æstetisk. Mange buske og træer som vi har i haven har godt af regelmæssig beskæring fremfor en voldsom beskæring, når de pludselig synes for store. På samme måde er det også en god ide, at få stammet træer op med passende mellemrum. Det giver en flottere form samt fornyelse af grenene. På frugttræer øger det frugtsætningen, samt letter plukningen.

Beskæring af buske

Buske kan have godt af at få tyndet ud i grenene, eller skæres helt tilbage, som en foryngelse. Ønskes eksempelvis beskæring af tidligt blomtrende buske, vil det være en god ide at vente til efter blomsting, da blomsterknopperne dannes året før. Det kan øge blomstringen, når planten sætter nye og friske skud. Generelt er sommeren og frem til midt september et godt tidspunkt at beskære buske.

Hækplanter kan med fordel for havens insekter og fugle også klippes, eller skæres ned, efter blomstring. Jeg tilbyder også hækklipning.

Træfældning

Jeg tilbyder også fældning af træer. Ved træer der er meget store, eller står tæt på bygninger og vejen, sker selve nedskæringen i  samarbejde med en kollega, der er topkapper. Jeg står for forberedelserne, oprydningsarbejdet samt evt. bortkørsel af grene bagefter.

Stynede pil og popler

Gammelstynet poppel på Nordøstfyn

Popler har godt af at blive beskåret hvert år, men ikke nødvendigvis. Det er vigtigt at toppen på de gamle træer ikke bliver for stor og tung. Mange af de karakteristisk stynede pil og popler her på Fyn er meget gamle. Fra midten af 1700-tallet blev pil mere og mere udbredt på landet, både som allétræer og som nyttetræer. Det har Skovdyrkerne skrevet en lille historie om. De stynede træer er smukke på deres egen måde. Det første år er løvet som en pude på toppen af træet. De følgende år giver årets tilvækst et nyt udtryk. Beskæring er med til at bevare dem i fremtiden. 

Førhen blev træets skud brugt til foder, brændsel og hegn. Mange af de meget gamle træer er hule inden i, hvilket gør dem udsatte i vinden, hvis de ikke beskæres rettidigt. Også andre træer end de traditionelle pil og popler kan stynes. Det kan eksempelvis være løvtræer som ege-, aske-, linde- eller elmetræer. Styning skal helst påbegyndes inden træet bliver for stort.

Har du træer eller buske der trænger til beskæring, er du velkommen til at kontakte mig.
Beskæring af buske og træer
Gamle popler stynes
Beskæring af buske og træer, her løvtræer
Beskæring af løvtræer
Beskæring af stor bøg i samarbejde med topkapper
Beskæring af stort bøgetræ i samarbejde med topkapper